ကျောက်စော်ဖြင့် Qqarry တွင် Granite ဖြတ်တောက်ခြင်း။